Bedre indeklima
og komfortoplevelse

Når du forbedrer ventilationen forbedrer du også indeklima og komfortoplevelse i såvel nye som ældre bygninger ved:

✓ Reduktion eller helt eliminering af trækgener, som det kendes fra traditionelle vinduer med spalteventiler

✓ En unik støjdæmpning, set i forhold til alle andre vindueskonstruktioner med indbyggede spalteventiler, idet der dels er en dobbelttætning i vinduet både mellem den indvendige ramme og karm og mellem den udvendige ramme og karm, dels støjchikaner, hvor luftstrømmen (flere steder) knækker 90 °, evt. støjdæmpende flexstykker monteret i ventilen, grovfiltre og endelig evt. et finfilter (pollen-/ partikelfilter)

✓ Mulighed for at montere et allergivenligt pollen-og/ eller partikel-filter i friskluftindtaget til bygningen.

✓ Gratis køleeffekt om sommeren

Ved udetemperaturer over ca. 22 gr. C ledes en friskluftstrøm ind i og op gennem ventilationsvinduet, men ud til det fri igen foroven.

Denne luftstrøm vil køle mellem glassene og dermed reducere et evt. behov for supplerende køling eller helt eliminere dette

Samtidig åbner Winvent-ventilen for tilførsel af uforvarmet friskluft direkte fra det fri via sit “sommer”-luftindtag øverst i vinduet

✓ Ingen kondens- eller dugdannelse på ruderne, idet luftmellemrummet ventileres med luft, der gradvis varmes op gennem vinduet, hvorved den relative luftfugtighed gradvis falder, hvilket gør kondensation fysisk umuligt

Det modvirker tillige dannelse af mug og skimmelvækst i vinduet.