Om Winvent

Winvent anvendes i ventilationsvinduer også kaldet "russervinduer", fordi dette vindueskoncept bl.a. blev introduceret i Vinterpaladset i Skt. Petersborg - tegnet af fremsynede arkitekter for over 250 år siden.

Det hele startede med en konkurrence udskrevet af GI (Grundejernes Investeringsfond) tilbage i november 2003. GI ønskede at få et bud på ”fremtidens vinduer til fortidens huse” fra 4 prækvalificerede samarbejdskonstellationer.

Poul Christensen fra PC Vinduer og Døre A/S, Byens Tegnestue Aps., arkitekter maa & Par v. Jens Harild samt Søren Møller, rådgivende ingeniører v. Søren Møller udarbejdede på baggrund heraf konceptet ”Winvent-løsningen” baseret på ventilationsvinduer med en automatisk (selvvirkende) ventilationsventil.

Bedømmelsen fra dommer-panelet var, at Winvent-løsningen måtte anses for at være det af de 4 vindues-koncepter, der var mest innovativt og tættest på at kunne gøres kommercielt.

Der blev i oktober måned 2004 indgivet patentansøgninger på Winvent-ventilen i Europa, USA og Canada.

I 2010 blev Winvent S.M.B.A stiftet samtidig med at 2. generation Winvent-ventilen blev udviklet.

Winvent S.M.B.A. forventes primo 2021 omdannet til Winvent Aps.

Med baggrund i erfaringerne fra prototyperne, blev den endelige udformning af Winvent-ventilen fastlagt.

Forretningsgrundlag

Winvent sælger og markedsfører ventilationssystemer baseret på vores patenterede vinduesventil. Patentet omfatter Europa og Nordamerika.

Winvent udvikler og videreudvikler ventilationsløsninger, hvor rumventilationen helt eller delvis er baseret på friskluftindtag gennem ventilationsvinduer med Winvent-ventiler, og hvor rumudsugningen kan ske via et mekanisk udsugningsanlæg.

Winvent løsningen kan indgå i den samlede ventilationsløsning i forbindelse med nybyggeri eller ved renovering af eksisterende bygninger.

Winvent løsningen anvendes i både etageejendomme, kontorbygninger, skoler, institutioner samt enfamiliehuse.

Winvent-løsningen er enkel at installere og vedligeholde og er et stærkt og bæredygtigt ventilationskoncept for opnåelse af et godt og sundt indeklima til en yderst konkurrencedygtig pris.

Winvent-løsningen reducerer CO-2 belastningen og varmeregningen, da varmetabet fra ventilations-vinduerne ikke går tabt, men genanvendes, ligesom evt. solindfald udnyttes til at forvarme friskluften til bygningen og dermed bidrager til den samlede opvarmning af bygningen.