The House of Winvent

The House of Winvent er bygget i 1916 og er beliggende i Espergærde i Nordsjælland.

Huset er privat bolig for ejeren af Winvent, og har gennemgået en omfattende, men også nænsom energirenovering, så det i dag bl. a. fremstår som et demonstrationsanlæg for Winvent-løsningen med de forskellige varianter, der kan laves vedr. behovsstyring af ventilationen under hensyn til bevarelse af de oprindelige sprossede vinduer, stuklofter mv.

The House of Winvent er et eksempel på, hvordan selv en ældre ejendom kan energirenoveres, så den på væsentlige punkter lever op til dagens isoleringskrav og nutidige krav vedr. ventilation og minimering af energiforbrug.

Oprindeligt vindue mod spisestue ombygget til ventilationsvindue ved eftermontering af indvendig forsatsramme med termorude.

Oprindelige vinduer fra 1916 ombygget til ventilationsvinduer ved eftermontering af forsatsvinduer med en tynd termorude indvendigt og med Winvent-ventiler monteret under overkarmen til styring af friskluftstrømmen fra ventilationsvinduerne

I toppen af de yderste vinduesfelter er monteret Winvent-ventiler. Midterfeltet ventileres gennem sidefelterne ved udfræsninger i top og bund af lodposte.

De udvendige vinduesrammer er tætnet mod karmen undtagen i bunden, hvor der er lavet friskluftindtag.

Ventilationsvindue med Winvent-ventiler

Som det fremgår, er der ingen form for dugdannelse på ruderne, som det ellers kendes fra traditionelle forsatsvindues-løsninger.
Det skyldes, at friskluften gradvis forvarmes ved sin passage op gennem ventilationsvinduet.

Det er således fysisk umuligt, at der kan dannes dug, fordi den relative fugtighed i glasmellemrummet altid vil være under 100 %.

Køkken med automatikpanel
Den mekaniske udsugning fra stueetagen sker via kontrolventil bag ved køleskab. Automatikpanelet tv. for køleskab har set-punkter for den relative fugtighed og CO2-indholdet i afkastluften.

Automatikpanel til behovsstyring af ventilationen.
Setpunkt for relativ fugtighed er her 60 % og aktuel værdi: 41 %. Setpunkt for CO2-indhold i afkastluften er 900 ppm og aktuel værdi: 698 ppm.

Fugt- og CO2-følere i afkastrør fra stueetagen bag ved køleskab
Den mekaniske udsugning fra stueetagen sker via kontrolventil bag ved køleskab. Automatikpanelet tv. for køleskab har set-punkter for den relative fugtighed og CO2-indholdet i afkastluften.

Styring af ventilationen i et badeværelse med bevægelses- og fugtfølere.
Som det fremgår åbner Winvent-løsningen helt nye muligheder for etablering af komfortventilation på en enkel, elegant og energieffektiv måde, med stor respekt for arkitektur, det æstetiske udtryk og ikke mindst indeklima og CO-2 belastningen. Alt sammen til gavn for mennesker, bygninger og det globale klima.