Produkt

Winvent-ventilen er en multifunktionel, automatisk og selvvirkende, modulerende friskluftventil, der tager sin friskluft ind gennem et ventilationsvindue i de perioder, hvor der er et rumopvarmningsbehov i en bygning. På denne måde forvarmes friskluften dels ved det evt. solindfald, der måtte være på ventilationsvinduet, dels ved det uundgåelige varmetab, der altid vil være fra den indvendige rude til luftmellemrummet i ventilationsvinduet.

Om sommeren tager Winvent-ventilen sin friskluft ind i bygningen direkte fra det fri samtidig med at en mindre delstrøm af friskluft ledes op gennem ventilationsvinduet til køling af luftmellemrummet mellem den indvendige og den udvendige rude.

På denne måde tilføres friskluften til en bygning altid på den energi- og indeklimamæssigt mest fordelagtig måde uanset årstid og vejrforhold.